Voor werkgevers

Wist je dat zo’n 77% van de mensen met een verslaving een betaalde baan heeft, waardoor ook het bedrijfsleven zeer regelmatig te maken krijgt met deze complexe problematiek? Ruisch Coaching is gespecialiseerd in coaching en re-integratie van medewerkers die belemmerd worden in hun functioneren door verslavingsproblematiek. Wij hebben oog voor zowel medewerker als werkgever en zijn daarom hét re-integratiebureau als het gaat om verslaving op de werkvloer.

Over Ruisch Coaching

Ruisch Coaching begeleidt jaarlijks honderden cliënten met verslavingsproblematiek op weg naar re-integratie. Door onze opleidingen en ervaring zijn wij in staat om werkgevers te ontzorgen en zowel cliënten als werkgevers volledig te begeleiden op het pad naar herstel. Dit doen we door bijvoorbeeld het uitvoeren van een adequaat traject of het zorgen voor werkhervatting voor einde wachttijd; uiteraard conform Wet Verbetering Poortwachter. Altijd met een gedegen plan van aanpak! Daarnaast voeren wij de benodigde gesprekken met de arbodienst, bedrijfsarts en de betreffende organisatie. Door een nauwe samenwerking tussen Ruisch Coaching en jouw organisatie wordt de kans op een terugval aanzienlijk verminderd.

1e, 2e en 3e spoor re-integratie

Wij ondersteunen werkgevers, casemanagers, arbodiensten en bedrijfsartsen in het uitvoeren van 1e, 2e en 3e spoor re-integratie. De voorwaarden vanuit wet verbetering poortwachter voor een adequaat traject kennen wij maar al te goed. Wij leveren alle trajecten UWV proof af. Ook voor outplacement kun je contact opnemen.

Verslaving is complex en vereist specialistische zorg. Lijdt een van jouw medewerkers aan deze ziekte? Dan kan dit logischerwijs een negatieve invloed hebben op de werksfeer en het onderlinge vertrouwen. Daarnaast kan het resulteren in oplopende kosten door bijvoorbeeld een verminderde productiviteit én kan het zelfs leiden tot ongelukken en problemen. Bij een zieke medewerker is het voor een werkgever vaak lastig te bepalen waar je precies op moet letten en hoe snel de re-integratie dient te gaan. Wij begrijpen de moeilijkheid van het hebben van een verslaafde medewerker en snappen de machteloosheid die hierbij komt kijken. Door ook oog te hebben voor de belangen van jou als werkgever en onze focus te houden op een adequaat traject en voortdurend herstel, zijn wij hét re-integratiebureau van Nederland als het gaat om verslaving op de werkvloer.

Hoe verloopt het proces?

Worden wij vanuit de HR-afdeling van een organisatie of vanuit een medewerker zelf benaderd? Dan vindt er allereerst een gesprek plaats met zowel HR als met de medewerker. Op basis van dit gesprek wordt er vanuit Ruisch Coaching een coach ingezet die het beste bij deze situatie past. Deze coach gaat vervolgens aan de slag met het opstellen van een re-integratieplan conform FML, vanzelfsprekend rekening houdend met beperkingen. Hierna wordt er een zoek- en persoonsprofiel opgesteld en wordt er een sollicitatie frequentie afgestemd. 

Na deze uitgebreide voorbereidingen wordt de medewerker zorgvuldig door ons begeleid en volgt er een driemaandelijkse evaluatie met alle betrokken partijen. Ook het benodigde contact met de arbodienst en bedrijfsarts nemen wij uit handen. Door deze regelmatige evaluaties en heldere communicatie werken we samen naar het ultieme doel: duurzame re-integratie. Mét UWV-waardige rapportages natuurlijk. 

Waar kunnen we jou en jouw medewerker bij helpen?

Neem contact met ons opBekijk onze trainingen