Voor werkgevers

Wist je dat zo’n 77% van de mensen met een verslaving een betaalde baan heeft, waardoor ook het bedrijfsleven zeer regelmatig te maken krijgt met deze complexe problematiek? Ruisch Coaching is gespecialiseerd in coaching en re-integratie van medewerkers die belemmerd worden in hun functioneren door verslavingsproblematiek. Wij hebben oog voor zowel medewerker als werkgever en zijn daarom hét re-integratiebureau als het gaat om verslaving op de werkvloer.

Over Ruisch Coaching

Ruisch Coaching begeleidt jaarlijks honderden cliënten met verslavingsproblematiek op weg naar re-integratie. Door onze opleidingen en ervaring zijn wij in staat om werkgevers te ontzorgen en zowel cliënten als werkgevers volledig te begeleiden op het pad naar herstel. Dit doen we door bijvoorbeeld het uitvoeren van een adequaat traject of het zorgen voor werkhervatting voor einde wachttijd; uiteraard conform Wet Verbetering Poortwachter. Altijd met een gedegen plan van aanpak! Daarnaast voeren wij de benodigde gesprekken met de arbodienst, bedrijfsarts en de betreffende organisatie. Door een nauwe samenwerking tussen Ruisch Coaching en jouw organisatie wordt de kans op een terugval aanzienlijk verminderd.

1e, 2e en 3e spoor re-integratie

Wij ondersteunen werkgevers, casemanagers, arbodiensten en bedrijfsartsen in het uitvoeren van 1e, 2e en 3e spoor re-integratie. De voorwaarden vanuit wet verbetering poortwachter voor een adequaat traject kennen wij maar al te goed. Wij leveren alle trajecten UWV proof af. Ook voor outplacement kun je contact opnemen.

Verslaving is complex en vereist specialistische zorg. Lijdt een van jouw medewerkers aan deze ziekte? Dan kan dit logischerwijs een negatieve invloed hebben op de werksfeer en het onderlinge vertrouwen. Daarnaast kan het resulteren in oplopende kosten door bijvoorbeeld een verminderde productiviteit én kan het zelfs leiden tot ongelukken en problemen. Bij een zieke medewerker is het voor een werkgever vaak lastig te bepalen waar je precies op moet letten en hoe snel de re-integratie dient te gaan. Wij begrijpen de moeilijkheid van het hebben van een verslaafde medewerker en snappen de machteloosheid die hierbij komt kijken. Door ook oog te hebben voor de belangen van jou als werkgever en onze focus te houden op een adequaat traject en voortdurend herstel, zijn wij hét re-integratiebureau van Nederland als het gaat om verslaving op de werkvloer.

Hoe verloopt het proces?

Worden wij vanuit de HR-afdeling van een organisatie of vanuit een medewerker zelf benaderd? Dan vindt er allereerst een gesprek plaats met zowel HR als met de medewerker. Op basis van dit gesprek wordt er vanuit Ruisch Coaching een coach ingezet die het beste bij deze situatie past. Deze coach gaat vervolgens aan de slag met het opstellen van een re-integratieplan conform FML, vanzelfsprekend rekening houdend met beperkingen. Hierna wordt er een persoons- en zoekprofiel opgesteld en wordt er een sollicitatie frequentie afgestemd. 

Na deze uitgebreide voorbereidingen wordt de medewerker zorgvuldig door ons begeleid en volgt er een driemaandelijkse evaluatie met alle betrokken partijen. Ook het benodigde contact met de arbodienst en bedrijfsarts nemen wij uit handen. Door deze regelmatige evaluaties en heldere communicatie werken we samen naar het ultieme doel: duurzame re-integratie. Mét UWV-waardige rapportages natuurlijk. 

Interventiegesprek

Een interventiegesprek is essentieel om snel en effectief te reageren wanneer verslavingsproblematiek bij een werknemer speelt. Wanneer er sprake is van meerdere incidenten, bij het ontstaan van een crisissituatie, maar ook bij vermoedens van een belemmerend functioneren vanwege verslavingsproblematiek, kan een interventiegesprek noodzakelijk zijn.

Wij adviseren werkgevers om  in ieder geval binnen 48 uur na een incident of zo spoedig mogelijk voor aanvang van het werk, een gesprek te organiseren tussen de medewerker, leidinggevende en HR. Dit gesprek biedt de mogelijkheid om de situatie te bespreken en om hulp aan te bieden.

Verloop interventiegesprek

Bij toestemming van de medewerker, neemt een van onze gecertificeerde en ervaringsdeskundige coaches contact op met de betreffende medewerker voor het interventiegesprek.

Hierbij wordt de mate van afhankelijkheid, bewustzijn en de hulpvraag besproken. Op basis hiervan stellen wij een plan van aanpak op. We informeren u als werkgever over de ernst van de problematiek zonder medische details te delen. Wanneer de medewerker bereid is tot het aannemen van verdere hulp kan er door ons een passend traject ingezet worden.

Een interventiegesprek voeren is complex en kan de relatie tussen u en uw medewerker op scherp zetten. Ruisch Coaching begrijpt dit als geen ander. Wanneer wij ingezet worden voor een interventiegesprek bent u verzekerd van:

  • Samenwerking met professionele, gecertificeerde en ervaringsdeskundige coaches.
  • Het voldoen aan de zorgplicht die u heeft als werkgever voor uw werknemer.
  • Duidelijke verslaglegging.
  • Vergroten van bewustzijn en kennis bij de medewerker over zijn situatie.
  • Relatie tussen u en uw medewerker wordt beschermd.

Praktische tips
Leg schriftelijk vast: Alle gesprekken, het aanbieden van een hulptraject en de instemming of weigering hiervan.
Houd rekening met wettelijke kaders: In de Nederlandse wetgeving is er regelmatig door een rechter utgesproken dat bij een afhankelijkheidsprobleem er minimaal twee keer hulp aangeboden moet worden door de werkgever.

Waar kunnen we jou en jouw medewerker bij helpen?

Neem contact met ons opBekijk onze trainingen