Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens
Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie
Van Diemenstraat 202 – unit 2.4
2518 VH ‘s-Gravenhage

078-6458300

www.ruischcoaching.com
verder@ruischcoaching.com

KvK-nummer: 76958671

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.ruischcoaching.com) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.ruischcoaching.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende socialmediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze socialmediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie gebruikte socialmediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. Uitschakelen en verwijderen Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Google Analytics
Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Socialmediakanalen
Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie maakt gebruik van verschillende socialmediakanalen, namelijk: Facebook, Twitter en LinkedIn. Om het voor de cliënt zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze socialmediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de socialmediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen
Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de cliënt zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt. 

6. Verzamelde informatie
We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail.

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een opdracht bij ons. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

Opgestelde documenten toesturen
Wanneer Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie documenten opstelt voor jou of jouw bedrijf, moeten wij deze documenten kunnen toezenden. Dit doen wij per post of via de e-mail en daarvoor gebruiken wij jouw adresgegevens of het door jou opgegeven e-mailadres. Ook krijg je hierop van ons de offerte en de factuur.

Gezondheidsgegevens
Er worden alleen gezondheidsgegevens van jou bewaart wanneer jij deze aan ons hebt gegeven.

Aantekening tijdens coaching of begeleiding
Tijdens de coaching of begeleiding kunnen er aantekeningen gemaakt worden van het gesprek. Deze aantekeningen zijn nodig voor de juiste begeleiding. In sommige gevallen zijn wij verplicht de verslaglegging door te sturen naar je werkgever of een andere derde partij. Hiervan zullen we jou op de hoogte brengen. Ook zal vooraf aan de coaching of begeleiding een vragenlijst ingevuld worden. Deze vragenlijst geeft Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie een beeld van de huidige situatie.

Overige documenten
Soms krijgen wij documenten toegestuurd van bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige. Deze informatie krijgen wij alleen als jij hiervoor toestemming gegeven hebt.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:
- De NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, BSN-nummer, geboortedatum, uitkeringsgegevens, bahandelingskliniek, gezondheidsgegevens en het maken van de aantekening zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
- De gegevens bedrijfsnaam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
- Voor het toesturen van direct-marketing naar potentiële cliënten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.

Zonder bovenstaande gegevens kan Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie geen
diensten kan verlenen. Wil je wel gebruik maken van onze dienstverlening? Dan ben je verplicht je gegevens te geven.

8. Toegang tot persoonsgegevens
Coaches verbonden aan Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie hebben alleen toegang tot de cliënten dossiers van specifieke cliënten die zij begeleiden en de betreffende opdrachtgever(s). De cliëntenadministratie heeft toegang tot alle persoonsgegevens en cliëntendossiers van alle cliënten en betreffende opdrachtgever(s). De financiële administratie heeft toegang tot persoonsgegevens van alle cliënten en betreffende opdrachtgever(s). De directie heeft toegang tot alle gegevens. 

9. Delen met anderen
Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

10. Hoe lang we gegevens bewaren
Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

- De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
- Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht worden 7 jaar na afronding van de overeenkomst verwijderd.

11. De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens.
Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door Social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via verder@ruischcoaching.com.

12. Beveiliging van gegevens
Ruisch Coaching Verslavingsherstel en Re-integratie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via verder@ruischcoaching.com.

13. Klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Wijzigingen verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2024.