Voor het UWV

Ruisch Coaching is de juiste weg voor specialistische re-integratie op het gebied van verslavingsproblematiek. Wij zorgen voor duurzaam herstel, zodat mensen op de goede plek terecht komen en weer in hun kracht komen te staan. Door mensen in herstel te coachen op basis van ervaringsdeskundigheid op hbo-niveau, zorgen wij dat zij de juiste begeleiding krijgen om weer goed in hun vel te zitten. Door een nauwe samenwerking tussen Ruisch Coaching en het UWV wordt de kans op een terugval aanzienlijk verminderd. 

Hoe verloopt het proces?

Wanneer je als UWV of gemeente een aanmelding doet bij Ruisch Coaching, starten we met een oriënterend gesprek met de cliënt. Na dit gesprek geven wij een heldere terugkoppeling en advies over het traject dat het best bij deze persoon past. Verslaving is een chronische en progressieve hersenziekte waar geen snelle oplossing voor bestaat. Onze gekwalificeerde en ervaringsdeskundige coaches zijn in staat de cliënt met een warme aanpak te helpen en, waar nodig, de confrontatie aan te gaan. 

Onze missie en visie

Welke diensten biedt Ruisch Coaching?

Om cliënten, gemeenten en het UWV vooruit te helpen bieden wij verschillende trajecten: modulaire trajecten, werkfit trajecten en naar werk-trajecten. Daarnaast bieden we ook persoonlijke trajecten én trajecten voor naasten die vanwege de ziekte binnen het familiesysteem zijn uitgevallen. 

Modulaire trajecten

Modulaire trajecten worden ingezet bij mensen die nog in actieve verslaving zijn of die net hun terugkeer maken uit de kliniek. Deze mensen hebben vaak nog niet de juiste handvatten en connecties om gericht aan de slag te gaan met hun verdere herstel. Door onze kennis en ervaring maken we hen bewust van hun ziekte, de weg naar herstel en overige behandelmogelijkheden. Waar nodig kunnen we hen een passende oplossing bieden binnen ons netwerk van klinieken in binnen- en buitenland. Bij deze trajecten bieden we cliënten hoop op een nieuw en beter leven. 

Werkfit traject

Verslaving eist zowel fysiek als mentaal veel, waardoor het vaak diverse levensgebieden aantast. Tijdens het werkfit traject richten we ons op deze gebieden en werken we toe naar emotioneel, fysiek, sociaal, financieel, relationeel én spiritueel herstel. Voor een cliënt is dit een spannend en moeilijk proces, daar het verslaafde brein tijdens dit traject volop in ontwikkeling is. Alles is namelijk nieuw en zelfwaarde en -vertrouwen moeten weer worden opgebouwd. Een werkfit traject is maatwerk en sommigen hebben langer begeleiding nodig dan anderen. Het einddoel is voor iedereen gelijk: een CV en een zoekrichting voor een bijpassende baan. 

Naar werk-traject

Als een cliënt de voorgaande trajecten bij Ruisch Coaching succesvol heeft doorlopen, dan is de basis gelegd voor het re-integratietraject. De cliënten zijn klaar voor de volgende stap: aan de slag gaan bij een werkgever door middel van het naar werk-traject. Ze hebben geleerd waar hun sterke punten liggen en hebben zelfvertrouwen opgebouwd om dit ook uit te stralen naar werkgevers. Het uiteindelijke doel in het naar werk-traject is om werk te vinden dat écht bij een cliënt past en waar de cliënt weer ervaring op kan doen. Ook dit traject is maatwerk waarbij verantwoorde opbouw en begeleiding essentieel is.

Trajecten voor naasten

Wij hebben in de praktijk ervaren dat rondom iedere persoon met een verslaving, gemiddeld acht naasten staan die ook lijden onder deze ziekte. Het is ook om deze reden dat wij bij verslaving spreken van een familieziekte. De druk op naasten kan in sommige gevallen zelfs leiden tot een depressie of burn-out. Bij Ruisch Coaching weten we uit ervaring welke zorgen en emoties verslaving met zich mee kan brengen en daarom bieden we ook voor naasten persoonlijke trajecten. Hierin leren we naasten weer zorg te dragen voor hun eigen gezondheid.

“Rond iedere persoon met een verslaving, staan er gemiddeld 8 naasten die ook lijden onder deze ziekte.”

Waar kan Ruisch Coaching jou bij helpen?

Ruisch Coaching is specialist in re-integratie bij mensen met verslavingsproblematiek. Daarnaast werken we continu aan een grotere maatschappelijke bewustwording rond verslaving en herstel. Door de jaren heen hebben we ontzettend veel ervaring en kennis opgedaan. Kennis die we ook graag met jou als gemeente delen! Dit doen we door actief het gesprek aan te gaan en trainingen te verzorgen voor bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen, werk- en re-integratiecoaches en artsen. Ook dragen we bij aan deze bewustwording door lezingen te geven op congressen en bijeenkomsten. 

Onze agendaNeem contact op