Voor medewerkers van de uitkerende instantie

Ruischcoaching heeft als doel verslaafden in herstel, die een behandeling hebben ondergaan, de juiste hulp bieden. Goede coaching en een gezamenlijke aanpak kunnen terugval verminderen. Na uw aanmelding voeren wij met de cliënt een oriënterend gesprek en koppelen we terug wanneer en welke stappen het best gezet kunnen worden. Verslaving is een chronische en progressieve hersenziekte. Er is geen snelle oplossing. Als een cliënt de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar herstelproces én een begeleider krijgt die zowel de angst als de sabotagetechnieken doorziet, is er vaak sprake van een goed perspectief.

Verslaving is een familieziekte. Rondom iedere persoon met een verslaving, staan gemiddeld acht naasten die lijden onder de destructiviteit van de ziek(t)e. Ook zij vallen uiteindelijk vaak uit door depressie of een burn-out. De schaamte is groot. Zij zullen niet snel vertellen in welke situatie zij verkeren. Ook hen kunnen wij een traject bieden. Vaak gaat het om vormen van co-dependentie, ofwel medeafhankelijkheid. Zij moeten weer leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gezondheid.

Wat kunt u doen als UWV of Gemeente?

Modulaire trajecten bieden een goede mogelijkheid om mensen, die in actieve verslaving zijn, te helpen richting de juiste behandeling. Door het delen van onze kennis en ervaring, het geven van informatie over ziekte, herstel en behandelmogelijkheden, ontstaat er hoop op een ander leven. Wij hebben een netwerk van klinieken in binnen- en buitenland en weten op welke plek bepaalde verslavingen het best behandeld kunnen worden. Er is vaak angst om daadwerkelijk stappen te zetten. Soms moet ook het familiesysteem worden meegenomen.

De modulaire trajecten kunnen ook worden ingezet als iemand net terugkomt uit de kliniek. Geregeld krijgen we van de kliniek de vraag om de begeleiding over te nemen. Een opname duurt soms maar vier weken. Het is dan belangrijk om snel te schakelen. Iemand heeft vaak geen gezond netwerk en kan een steuntje in de rug goed gebruiken.

Een Werkfittraject is een mooi instrument om de cliënt te begeleiden bij de diverse levensgebieden die door de ziekte zijn aangetast. We onderscheiden daarbij; emotioneel, fysiek, sociaal, financieel, relationeel en spiritueel herstel. In balans komen in deze gebieden kost veel energie en is een individueel traject dat jaren in beslag kan nemen. Daarnaast zijn de hersenen bezig met het maken van nieuwe verbindingen. De draagkracht is in het begin minimaal en moet op alle gebieden verbeterd worden. Het verslaafde brein heeft vaak maar twee standen: hollen of stilstaan. Alles is immers nieuw als een verdovend middel wegvalt en de angst is vaak groot om in de nieuwe werkelijkheid stappen te zetten. Gaandeweg het proces groeit de acceptatie van de chronische ziekte, worden verwachtingen realistischer en verbetert het vermogen om werkelijk contact te maken en te onderhouden. In de loop van de tijd verbetert het gevoel van zelfvertrouwen en zelfwaarde. Al die dingen bij elkaar bevorderen de mogelijkheid om gezonde keuzes te maken. Het re-integratieproces loopt niet altijd parallel aan het herstelproces. Het einddoel van een werkfittraject is een CV en een zoekrichting. Dat doel kan niet altijd behaald worden. Daarom is het belangrijk om vooraf gezamenlijk en zorgvuldig de doelen te formuleren.

Het luistert nauw om een werkplek te vinden waarbij de kans op duurzaam herstel groeit. Bij een aantal cliënten paste het werk 100 procent bij de verslaving. Aandachtspunten zijn: werk waarbij geen middelen voor handen zijn, geen onregelmatige diensten, de aanwezigheid van steun en geen werk met veel druk (productiepieken). Sommige mensen lopen zichzelf voorbij in hun zorg voor de ander en moeten eerst leren voor zichzelf te zorgen. Anderen hebben een concentratieprobleem. Sommigen hebben op een te hoog en anderen op een te laag niveau gewerkt. Er is veel behoefte aan zinvol bezig zijn. Als mensen te snel aan de slag gaan na de kliniek, en het transformatieproces onvoldoende hebben vormgegeven, creëren ze vaak weer dezelfde situatie en krijgen ze wat ze altijd hebben gekregen. Oefenen met vrijwilligerswerk is vaak een belangrijke tussenstap om een vervolgsituatie succesvol te doorlopen.

Naar Werk: in deze trajecten weten we steeds de benodigde resultaten te behalen. Als de basis gelegd is en er goede stappen zijn gezet in het herstelproces, is het voor onze cliënten meestal niet moeilijk om een werkgever te overtuigen van hun kwaliteiten. Het is prachtig om te zien hoe blij mensen zijn als ze iets gevonden hebben dat hen past en als ze de ervaring opdoen van het weer meedoen. Maar ook hier geldt dat verantwoorde opbouw en begeleiding helpen bij het proces.

Soms gaat het (nog) niet

Nee, het lukt niet altijd. Soms is het nog niet het goede moment en moet iemand nog verder zakken voordat hij bereidheid heeft om echt het veranderingsproces aan te gaan. Soms is het verlangen naar en de hoop op een ander leven helemaal weggezakt. Soms wil iemand na de kliniek vooruit vluchten en soms durft iemand geen nieuwe stappen te zetten omdat de angst nog zo groot is. Soms denkt iemand dat het veel sneller kan dan daadwerkelijk het geval is en soms wil iemand op een niveau presteren waar hij/zij niet de mogelijkheid voor heeft (zonder middelen) Vaak richt de obsessie, kenmerk van het verstoorde beloningssysteem, zich op nieuwe onderwerpen en blijft de verslaving actief zonder dat er een middel wordt gebruikt.

Hoe kan Ruischcoaching u daarbij helpen?

Wij hebben veel bereidheid onze kennis met u te delen, u op de hoogte te houden van de vorderingen en de belemmeringen. De samenwerking is hard nodig om vooruitgang te kunnen boeken. We zoeken actief de communicatie.

Daarnaast verzorgen wij trainingen voor arbeidsdeskundigen, werk- en re-integratiecoaches en artsen over dit onderwerp.

Privacyverklaring | Cookiebeleid | Sitemap

Top