01 mei 2023

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ruischcoaching, Recovery en Re-integratie wil maatschappelijke verantwoord opereren. Zij hebben hiertoe een gedragscode opgesteld. In deze gedragscode staan de basisvereisten beschreven die Ruischcoaching stelt ten aanzien van leveranciers. Ruischcoaching is samen met haar leveranciers integraal verantwoordelijk voor de inkoopketens en verwacht ook van haar leveranciers dat zij maatschappelijke verantwoord opereren door tenminste de standaarden uit deze gedragscode te hanteren.