Investeren in de begeleiding van de zieke medewerker voorkomt lastige situaties. U weet als werkgever bij deze ziekte vaak niet waarop u moet letten. Het is belangrijk om niet te hoge druk te creëren. Uw werknemer is lang ziek geweest en het herstelproces heeft tijd nodig. Hij is waarschijnlijk niet de enige met een verslaving in uw organisatie. Door het proces bewust te doorlopen ontstaat een bijzonder leerproces. Regelmatige evaluaties geven inzicht daarin en kunnen veel onzekerheden voorkomen. Vervolgens heeft u op termijn een eerlijke, open en loyale medewerker met een helder hoofd op maandagochtend. Of een goed verhaal naar het UWV omdat u een specialist in de arm heeft genomen.

Hoe kan Ruischcoaching u daarbij helpen?

Ruischcoaching Recovery is een re-integratiebedrijf dat sinds 2009 bestaat en gespecialiseerd is in coaching en re-integratie van werknemers en uitkeringsgerechtigden die belemmerd worden in hun functioneren door verslavingsproblematiek. Wij hebben een uitgebreid professioneel netwerk op het gebied van verslaving en herstel en kunnen adviseren waar iemand met een specifieke verslaving het best geholpen kan worden. Ook bieden wij directe hulp als het even iets minder gaat. Daarnaast kunnen wij een 'coachingstraject op maat' maken. Expertise en heldere communicatie creëren rust en duidelijkheid. Het doel is duurzame re-integratie.

We verzorgen goede rapportages die ‘UWV- proof’zijn.

Ruischcoaching kan ook adviseren als vervolgbehandeling nodig is. We delen graag onze kennis in de vorm van trainingen om verslaving eerder te herkennen en vervolgens de juiste stappen te kunnen zetten. Ruischcoaching is bijzonder gemotiveerd om werkgevers en werknemers bij dit proces te helpen.

Privacyverklaring | Cookiebeleid | Sitemap

Top