Wat is verslaving?

Wetenschappelijk onderzoek kwalificeert verslaving als een aandoening met een chronisch en progressief karakter. Een destructieve ziekte met een hoge ziektelast en een hoog overlijdensrisico. Van de werkende beroepsbevolking drinkt 21 procent overmatig en bij 5 procent is sprake van een alcoholverslaving. Dan hebben we het nog niet over andere middelen of gedragsverslavingen. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee voor alle betrokkenen: de werkgever, de uitkeringsinstantie en de werknemer. Verslaving kan namelijk succesvol behandeld worden, waarna een leven in herstel zonder middelen of destructief gedrag mogelijk is.

 

 

vragen ruisch coaching

Privacyverklaring | Cookiebeleid | Sitemap

Top