Om onze missie te bereiken, hebben we drie speerpunten geformuleerd:

1. Grotere maatschappelijke bewustwording rond verslaving en herstel

Verslaving heeft een verwoestende uitwerking op degene met de verslaving, maar ook op zijn of haar naasten. Door het stigma dat nog steeds op de ziekte rust, zoekt slechts 4 procent van de mensen met een verslaving hulp.

4 procent is schokkend weinig, maar goed te verklaren. Het stigma en ontkenning zijn hier debet aan. Vaak gaan er jaren van ellende en isolatie voorbij voordat iemand erkent verslaafd te zijn. Daarna volgt nog een lange periode van schuld en schaamte, voordat iemand het aandurft zijn of haar omgeving erbij te betrekken. Gelukkig treden steeds meer (bekende) Nederlanders naar buiten met hun verslaving én herstel. Media spelen hierin een grote rol en goede berichtgeving is belangrijk. Ruischcoaching draagt bij aan de bewustwording door lezingen te geven op congressen en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast gaan wij steeds opnieuw de dialoog aan en delen wij onze kennis met overheden, bedrijven, (zorg)instellingen, verzekeraars, arbodiensten en bedrijfsartsen. Maar zeker ook met mensen met een verslaving zelf en hun naasten.

Privacyverklaring | Cookiebeleid | Sitemap

Top