Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als cliënt over sommige aspecten van de verleende dienst niet tevreden bent. U heeft dan recht op aandacht en afhandeling van uw klacht. Hiervoor hebben we een klachtenregeling opgezet die tot doel heeft:

  • Behandelen van de klacht
  • Voorkomen van herhaling van de klacht
  • Bijdrage aan de (verbetering van) de kwaliteit van de dienstverlening

Wat doet u met een klacht?
Het is belangrijk dat u de klacht probeert te bespreken met de coach. Sommige klachten kunnen soms snel worden opgelost. Als u het aangeeft, zullen we ons best doen uw klacht zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Als u er niet uitkomt met de coach, kunt u een beroep doen op een klachtenbemiddelaar, via het insturen van een klachtenformulier.

Klachtenbemiddelaar
De klachtenbemiddelaar is aangesteld om op uw verzoek de klacht te onderzoeken, u verder te begeleiden en zo nodig en zo mogelijk te bemiddelen.

Gegevens:
Ruischcoaching Recovery en Re-integratie
Rozenhof 33 - 301
3311 JT Dordrecht
078-6458300
verder@ruischcoaching.com

Klachtenregeling en klachtenformulier
De klachtenregeling en het formulier zijn te verkrijgen via:

  • Contactpagina op de website
  • Coach
  • Kantoor (verder@ruischcoaching.com)

 

Procedure
D.m.v. onderstaand formulier kunt u uw klacht indienen. De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Binnen twee weken ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de ingediende klacht. De cliënt wordt gehoord en de klacht wordt vervolgens binnen 6 weken behandeld. De
cliënt wordt vervolgens schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de evt. genomen maatregelen.
Het re-integratiebedrijf voegt een kopie van de klachtenprocedure bij de conformiteitenlijst Wanneer beide partijen er onderling niet uitkomen willen wij u doorverwijzen naar de klachtenlijn en het College van Arbitrage van Blik op Werk. U kunt dit formulier sturen naar:
Ruischcoaching, Recovery en Re-integratie
Rozenhof 33 - 301
3311 JT Dordrecht

{{ errors.first("field_30") }}
{{ errors.first("field_30") }}
{{ errors.first("field_31") }}
{{ errors.first("field_32") }}
{{ errors.first("field_34") }}
{{ errors.first("field_35") }}
{{ errors.first("field_36") }}
{{ errors.first("privacy") }}