Herstel van een verslaving vergt veel meer dan het stoppen met gebruiken alleen. Bij Ruischcoaching noemen wij verslaving ook wel ‘de ziekte van leegte’, omdat we zien dat aan verslaving vaak eenzaamheid, uitsluiting, verlating of aan afzondering ten grondslag ligt. De verslaving vulde deze leegte, maar heeft het gat door de jaren heen eigenlijk alleen maar groter gemaakt. In herstel sta je voor de uitdaging deze leegte op een andere manier te vullen. Dat vergt tijd, aandacht, acceptatie en (zelf)liefde.

Addiction = connection

Het tegenovergestelde van verslaving is dus verbinding! Om met verslaving te breken is het cruciaal om (nieuwe) relaties aan te gaan om je verbonden te voelen met je eigen binnenwereld, maar ook met de buitenwereld. Dat zijn processen en vaardigheden die voorbij gaan aan het reguliere re-integratiewerk. Daarom onderscheidt Ruischcoaching twee specialisaties: herstelcoaching en loobaancoaching. In vrijwel alle trajecten worden beide disciplines ingezet. Daarnaast hebben wij een budgetcoach, beschikken we over juridische kennis en geven we trainingen aan verschillende doelgroepen. Ook weten wij, anders dan andere re-integratiebureaus, om te gaan met terugval. Wij spreken de taal van verslaving, kennen de ziekte en weten wat de schaamte die erbij komt kijken kan betekenen.

Screening en Plan van Aanpak

We starten met een inhoudelijke screening. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt, waar de cliënt zich aan committeert. De juiste attitude is cruciaal en wordt vanaf het begin benadrukt. Iedereen wil graag een leuke baan, maar niet iedereen is bereid daar werkelijk energie in te steken en uit de comfortzone te komen. Leren betekent jezelf openstellen en bereid zijn om nieuwe dingen te gaan doen, zodat nieuw inzicht verworven kan worden. Niet één keer, maar voortdurend bezig zijn om nieuw gedrag te oefenen, nieuwe dingen aan te pakken en grenzen te verleggen.

Herstelcoaching

Terugval hoort, helaas, bij de ziekte verslaving. Zo’n 70 procent van de mensen die in herstel zijn van een verslaving valt terug, waarvan de helft binnen een jaar. Goede nazorg is de sleutel tot (meer) succes, maar in plaats daarvan worden verslavingszorginstellingen juist steeds verder gekort in de budgetten en wordt langdurige zorg schaars.
Om een solide basis te leggen in herstel, kan Ruischcoaching helpen. Daarom wordt gestart met:

 • Het maken van een terugvalpreventieplan.
 • Een goede dag- en weekstructuur, gericht op het opbouwen van de gezondheid en structuur. Denk hierbij aan het bijwonen van zelfhulpgroepen, beweging, het bijhouden van een dagboek over de mentale gezondheid, het huishouden, afspraken met instanties en/of behandelaars, ontspanning enzovoorts.
 • Leren omgaan met en het communiceren van angsten en gevoelens. Bijvoorbeeld: nee zeggen, grenzen aangeven, een mening hebben (of zelfs delen) en hulp vragen.
 • De 12 stappen. Vaak is hier in de kliniek al een basis voor gelegd. Wij bouwen dit verder uit.

Daarnaast worden technieken en instrumenten ingezet die passen bij de persoon en de behoefte. Binnen Ruischcoaching worden de volgende technieken toegepast: Oplossingsgericht coachen, ACT-therapie, NLP, Transactionele Analyse, systemisch werk, motiverende technieken, verschillende gesprekstechnieken (sturend/ inzichtgevend). 

Loopbaan coaching

Een volgende noodzakelijke stap om verder te komen is te (her)ontdekken wie je bent. Er moet een nieuw fundament gelegd worden, waarop je jouw werkzame leven kunt gaan opbouwen. Een belangrijk onderdeel van elk traject is dus om nieuwe inzichten te verkrijgen over mogelijkheden en belemmeringen.
Dit wordt gedaan door middel van onder andere:

 • Het kwaliteitenspel waarin talenten, valkuilen, vaardigheden en belemmeringen boven tafel komen.
 • Het onderzoeken van motivatiebronnen, waarden en drijfveren. Zoals ambitie, (zelf)vertrouwen, status, erkenning, passie, en de plaats die het herstel binnen deze zaken inneemt.
 • Het competentiemodel.
 • Leren omgaan met balans en energie. Daarbij heeft de één een rem, en de ander juist een zetje nodig.
 • Persoonlijke effectiviteit (pro-activiteit, doelen stellen, plannen en samenwerken)

Aandacht en tijd voor dit proces levert op de langere termijn een beter resultaat op. Als iemand na uitval of ziekte te snel aan de slag gaat, is het risico op terugval namelijk groot.

Sollicitatie training

Een leuke werkplek vinden, begint met het voeren van oriënterende (telefoon)gesprekken, iemand een interview afnemen, een boek lezen, een paar dagen meelopen of langere tijd stage lopen, een proefplaatsing realiseren, onderzoek doen (bijvoorbeeld naar opleiding of cursussen) . Het is belangrijk hier tijd voor te maken, energie in te steken, een zoektocht te doorlopen en eventuele teleurstellingen te verwerken. Als iemand aan de slag gaat met een kwaliteit of passie, ontwikkelen zich een weg en nieuwe mogelijkheden op een bijzondere wijze. Sommige mensen blijven erover praten en er aan denken, maar ondernemen geen actie. Dat leidt meestal niet tot het gewenste resultaat. In deze arbeidsgerichte fase wordt  aandacht besteed aan:

 • Het maken van een cv.
 • Het vinden van de juiste vacatures door het juiste gebruik van zoekmachines of het bezoeken van uitzendbureaus.
 • Het gebruik van social media.
 • De algehele presentatie.
 • Voorbereiding op het telefonisch benaderen van eventuele werkgevers.
 • Voorbereiding van het sollicitatiegesprek.

De frequentie van de gesprekken gedurende deze fase is lager, maar er wordt wel meer zelfwerkzaamheid verwacht. Alle activiteiten zijn erop gericht om tot een succesvolle presentatie bij een werkgever te komen en daar een contract te verwerven, met het uiteindelijk doel om (gedeeltelijk) weer in het eigen inkomen te kunnen voorzien.

Opvolging

Duurzaam herstel van een verslaving is een langdurig en ingewikkeld proces. Zeker in de werksituatie is het belangrijk om gezond te blijven en te kunnen blijven groeien. Daarom is, ook wanneer een cliënt (gedeeltelijk) aan het werk is, goede begeleiding onontbeerlijk. Denk hierbij aan: het behouden van balans werk/privé, grenzen stellen, realistische verwachtingen hebben en uitdragen en natuurlijk het vergroten van de weerbaarheid en draagkracht in de breedste zin van het woord.
Wanneer het proces van herstel en terugkeer naar het werk goed verloopt, blijft het belangrijk om gedurende twaalf tot achttien maanden na opname in de kliniek de vinger aan de pols te houden. De obsessie/compulsie kan zich namelijk op elk ander aspect van het leven richten. Kunnen spiegelen en sparren helpt om te blijven ontwikkelen en niet te vervallen in oude patronen die kunnen leiden naar een terugval.

Secundaire zaken

Naast het primaire proces van Ruischcoaching, kunnen zich andere zaken voordoen die meespelen. Denk hierbij aan woonruimte, financiën, relaties, aanvullende hulp of (trauma)therapie. Het is onontbeerlijk om aandacht (en wanneer gewenst praktische ondersteuning)  te geven aan deze zaken. Als er veel onrust op deze gebieden is, is het moeilijk om de concentratie op te brengen voor het re-integratieproces.

Privacyverklaring | Cookiebeleid | Sitemap

Top