Een nieuwe bril

Één van mijn leermeesters zei recent ‘Het is nooit te laat om een fijne jeugd te hebben’. In eerste instantie begreep ik niet wat hij hiermee bedoelde. Mijn jeugd was al voorbij! Het was allemaal al gebeurd en in ijzer gegoten! Ik kan niets meer veranderen aan al die pesterijen, het gevoel er niet bij gehoord te hebben, anders te zijn.

Sinds 1 september heeft Ruischcoaching een nieuwe behuizing; Rozenhof 33 in Dordrecht.

Rozenhof 33

Wellicht denk je: 'Ruischcoaching heeft het in zijn bol met dit ‘pompeuze pand, met Renaissancetrekken', zoals internet vermeldt. Maar het is een bewuste keuze. De Renaissancestijl is namelijk op ons werk van toepassing.

Na de lange ziekte en een nieuw begin in de kliniek, is goede opvolging t.a.v. werk- en dagbesteding belangrijk.

Veel mensen vallen terug als dit stuk niet goed wordt begeleid. Ze storten zich ergens in of durven niet meer een stap in die richting te zetten en gaan ‘op de rem’.

We staan machteloos. Ik vond het zo’n opluchting laatst dat iemand dat en plein public durfde te zeggen. We weten niet hoe het virus zich precies verspreid, we hebben geen geneesmiddel. We  weten niet hoe lang het gaat duren noch wat het effect zal zijn. Dat vond ik duidelijke taal. Het gaf me rust dat iemand het gewoon hardop durfde te zeggen, aan het begin van de crisis.

Want wat heb je nu eigenlijk in de hand?

Crisis is iets waar mijn coaches én cliënten gespecialiseerd in zijn. Crisissen hebben zich op alle manieren aangediend in hun leven. Voorheen in het niet tijdig of juist overvloedig hebben van het middel. Gaandeweg in het verlies van alles wat belangrijk was; rijbewijs, werk, vrienden, kinderen, relatie, gezondheid, zelfwaarde, levensmoed.

Niet meer kunnen stoppen met cocaïne.

Niet meer kunnen stoppen met alcohol

Niet meer kunnen stoppen met roken, met medicijnen, met GHB, met XTC, marihuana

Na de kliniek in gesprek gaan met je werkgever is een spannende zaak. Hoe leg je in korte tijd uit hoe het met je was én is én wat daartussen is gebeurd? Wat vertel je wel en wat niet? Het verslaafde hoofd gaat al snel met al deze dingen aan de haal. Mits goed voorbereid, ontstaat er meestal wel een goed gesprek. De werkgever heeft bereidheid zijn medewerker te helpen. Hij heeft met lede ogen toegezien hoe slecht het een bepaalde periode ging.

Privacyverklaring | Cookiebeleid | Sitemap

Top