‘Verslaving: van bedwingen naar verbinden’

16 oktober 2023 10.00 - 17.30 uur

Inhoud training

Een verslaving gaat niet over een middel. En eigenlijk ook niet over gedrag. Verslavingen komen voort uit een strijd in jezelf en mét jezelf. Uit een gemis. En uit de zoektocht naar wie je werkelijk bent. In deze training nodigen we je uit om naar binnen te kijken, naar verslavende processen in jou. Want herstel is een collectief proces. Samen leggen we de reis af.

Deze training gaat niet over bedwingen, beheersen, of bestrijden. Ze gaat over voelen en verbinden. Verbinden met ongemak en kwetsbaarheid. Je leert, in authentieke verbondenheid, hoe je een gids kunt zijn voor jezelf én voor anderen, op het pad van herstel

Waarom deze training?

Veel mensen vinden het lastig om te praten over verslaving. Het is een onderwerp dat intense gevoelens oproept, zoals schaamte, angst en boosheid. Er komt ook onaangenaam gedrag bij kijken: ontkenning, afweer en uitbarstingen. Als professional wil je graag een oplossing zijn voor die ander met een verslavingsprobleem. Je wilt diegene bijstaan in zijn gevecht tegen verslaving of hem weer op het juiste spoor helpen. De realiteit leert ons dat dit vaak niet lukt. We stuiten op onbegrip, verzet en onvermogen – bij de ander en in onszelf.

Hoe verbinden we ons op een constructieve manier met iemand met een verslavingsprobleem? Hoe steunen we de ander in zijn herstel en bij het weer op de rit krijgen van zijn leven? Een antwoord ligt in onszelf. Verslaving is een intens persoonlijk lichamelijk, psychologisch en spiritueel proces. Het is een manier om met kwetsbaarheid en pijn om te gaan, met behoeften en verlangens. Maar omgaan met pijn en verlangens is een universele, menselijke taak. Niet zozeer iets om op te lossen, of tegen te vechten, maar iets waarmee we moeten leren omgaan. Ieder van ons. 

Zolang we zeggen dat onze cliënten een probleem hebben, zeggen we in wezen ook dat wij dat niet hebben. Zo gaan we uit verbinding. Door te erkennen dat verslaving een ervaring is met universele, menselijke aspecten kunnen we als professionals een groot verschil maken. Door ‘verslaving’ te onderzoeken in onszelf, hoe ogenschijnlijk onbeduidend het zich ook manifesteert, en er contact mee te maken, dragen we bij aan de vermindering van het stigma, de angst en de ontkenning. Als we bereid zijn onszelf te laten raken en de pijn van de ander toe te laten, om er mogelijk achter te komen dat deze slechts een spiegel is van onze eigen kwetsbaarheid, ontwikkelen we de compassie waarmee we onze cliënten nog beter kunnen begeleiden.

Wat leer je in deze training?

In deze training bekijken we het fenomeen verslaving van binnenuit. Verslaving is een gevoelsprobleem: je ervaart iets dat je niet wilt en je wil ervan af. Je maakt kennis met het innerlijke model van verslavende processen, dat we vertalen naar een systeem van innerlijke ‘delen’ (gebaseerd op het Internal Family Systems-model).

 Met ervaringsoefeningen ga je aan de slag met vragen als: Wat betekent verslaving voor mij? Hoe ervaar ik verslaving, controle of pijn? Herken ik delen in mij die verslavend gedrag hanteren? Waar is hun gedrag een oplossing voor? Hoe verhoud ik mij tot deze delen? Hoe breng ik deze innerlijke relatie naar buiten toe, in het contact met anderen?

 We bieden je handvatten om op een compassievolle manier een relatie aan te gaan met je eigen innerlijke delen, óók de meest lastige. Die compassievolle, verbindende houding neem je mee naar huis en in het contact met je cliënten. Je ontwikkelt competenties om kwetsbare, persoonlijke gesprekken op een veilige, constructieve en compassievolle manier te voeren. Zo ontstaat er meer diepgang in je gesprekken.

 Wat vraagt deze training van jou? 

Aan de deelnemers vragen wij bereidheid om zich open en authentiek op te stellen en persoonlijke thema’s in te brengen. Een ‘opstelling van  innerlijke delen’ op basis van een vraag van een deelnemer, maakt deel uit van de training. Omdat veiligheid en authenticiteit essentieel zijn bij het werken met eigen thema's, werken we met een groep van maximaal 14 deelnemers.

 Over de trainers

Marian Ruisch is naaste van, loopbaanprofessional en oprichter van Ruisch Coaching.

 Manja Kamman is ervaringsdeskundig psychosociaal therapeut bij verslavingen, eetstoornissen en trauma. Voor Ruischcoaching werkt Manja als herstel- en re-integratiecoach. Deze training is gebaseerd op haar boek Ik weet dat je er bent – een integratieve begeleiding bij verslaving en herstel (april 2023)

Op de website www.manjakamman.nl kunt u meer informatie vinden.

 Er zijn 2 mogelijkheden om de training bij te wonen:

De eerste training vindt plaats op 16 oktober 2023 en zal plaatsvinden in Leiden. Tijd: 10.00 - 17.30 uur. inloop vanaf 9:30 uur

De tweede training vindt plaats op 8 november 2023 en vindt plaats in Dordrecht. Tijd: 10.00 - 17.30 uur. inloop vanaf 9:30 uur

Er is plaats voor 14 personen.

Door                 : Manja Kamman en Marian Ruisch

Locatie             : Leiden/Dordrecht

Investering      : € 495,00 excl. btw

Aanmelden     : verder@ruischcoaching.com

 Accreditering voor  deze training 3 PE punten bij NVvA  

{{ errors.first("field_47") }}
{{ errors.first("field_48") }}
{{ errors.first("field_49") }}
{{ errors.first("field_50") }}
{{ errors.first("field_51") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Prijs:
€ 495,00
Locatie:
Leiden + Dordrecht